ကြေညာချက်များ

(၁၂-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၆-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ

(၅-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၉-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ