တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဦးခင်မောင်ထွန်း

တရားသူကြီး ဦးခင်မောင်ထွန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး အဖြစ် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဦးခင်မောင်ထွန်း သည် ယခင်က ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)အဖြစ် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ ရပါသည်။  ဦးခင်မောင်ထွန်းကို ၁၉၅၈ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၄င်းသည် ၁၉၈၂ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဦးခင်မောင်ထွန်းသည် ၁၉၈၄ တွင် တရားရေး အရာရှိအဆင့် ၄ အဖြစ် တရား‌ရေးဌာနတွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဒုတိယ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) အဆင့်အထိ စုစုပေါင်း လုပ်သက် (၃၄) နှစ်ကျော် တရားရုံး အဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးခင်မောင်ထွန်းသည် အိမ်ထောင်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သား (၁)ဦး၊ သမီး (၁)ဦး ရှိပါသည်။