တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်သည် ယခင်က တောင်ကြီးခရိုင်တရားရုံး၊ ခရိုင်တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၄င်းသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် တရားရေးအရာရှိအဆင့် (၄)အဖြစ် တရားရေးဌာနတွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တောင်ကြီးခရိုင်တရားရုံး၊ ခရိုင်တရားသူကြီး အဆင့်အထိ စုစုပေါင်းလုပ်သက် (၃၄)နှစ်ကျော် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့် သည် အိမ်ထောင်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားနှစ်ဦး ရှိပါသည်။