တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဒေါ်လှမြင့်

      တရားသူကြီးဒေါ်လှမြင့်သည် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဒေါ်လှမြင့်သည် ယခင်က ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်လှမြင့်ကို ၁၉၆၃ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၄င်းသည် ၁၉၈၅ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်လှမြင့်သည် ၁၉၈၇ခုနှစ်တွင် တရားရေးအရာရှိအဆင့် (၄)အဖြစ် တရားရေးဌာနတွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ထိ စုစုပေါင်းလုပ်သက် (၃၂)နှစ်ကျော် တရားရုံး အဆင့်ဆင့်တွင် တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်လှမြင့်သည် အိမ်ထောင်မရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။