စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ မျှဝေပါ
1 မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ‌‌ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေများ ၁-၈-၂၀၁၆ Download
2 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၄-၈-၂၀၁၅ Download
3 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မီးဘေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နည်းဥပဒေ ၄-၆-၂၀၁၅ Download
4 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစား လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေ ၂၁-၅-၂၀၁၅ Download
5 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဥပဒေ ၄-၆-၂၀၁၅ Download
6 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဇာတ်ရုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၄-၅-၂၀၁၅ Download
7 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေ ၂၈-၅-၂၀၁၈ Download
8 မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လမ်းနှင့်တံတားဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၄-၅-၂၀၁၅ Download
9 မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၄-၅-၂၀၁၅ Download
10 မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၄-၅-၂၀၁၅ Download