ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

           မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ အဆောက်အဦအတွင်း အခန်း (၁)ခန်းအား ရှေ့နေများ နားနေခန်းအဖြစ် ထားရှိပါသည်။