မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

     ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄တို့အရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကို တရားသူကြီးချုပ်()ဦး၊ တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ()ဦး၊ စုစုပေါင်း()ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။