ဝန်ဆောင်မှုများ

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ အမှုခေါ်စာရင်းများ၊ စီရင်ချက်ချမှတ်သည့် စာရင်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏အမှုခေါ်စာရင်းများကို ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင်ကပ်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ Website တွင် ထည့်သွင်းကြေညာခြင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ Facebook Page တွင် ကြေညာခြင်းတို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်အတွင်းရှိခရိုင်တရားရုံးများတွင် အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံးမှပေးပို့သည့်အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင်များကိုထုတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ်တရားရုံးများတွင် အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စုံစမ်းရန် ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်ဌာန၊ အမှုလက်ခံဌာန၊ မိတ္တူကူးရန်ဌာနများ၊ တရားရုံးများလက်စွဲအပိုဒ်- ၇၅ အရ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမြဲ ကျမ်းစာ၊ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် တရားရုံးများ၌ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများအား ဗီနိုင်းများဖြင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆွဲထားရှိပါသည်။ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် ပြည်သူများလိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များအလိုက် ကျမ်းကျိန်လွှာများ၊ ကတိသစ္စာပြုလွှာများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။