တရားလွှတ်တော်

၂၀၂၁ ခုနှစ် မှုခင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများပြီးပြတ်နှုန်း

(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးချင်းအလိုက် ပြီးပြတ်သည့်တရားမမှုများ၏ ပျမ်းမျှကြန့်ကြာကာလ

(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စဉ် ခရိုင် မြို့နယ် ပြီးပြတ်မှု စုစုပေါင်း ကြန့်ကြာ ရက်ပေါင်း ပျမ်းမျှ ကြန့်ကြာရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ
မန္တလေး  အောင်မြေသာစံ  ၂၅  ၁၅၆၆၈ ၆၂၇ Download
  ချမ်းအေးသာစံ  ၅၆ ၄၃၄၁၁ ၇၇၅ Download
3   မဟာအောင်မြေ  ၁၄ ၅၄၈၈ ၃၉၂ Download
  ချမ်းမြသာစည်  ၃၉  ၁၀၀၆၉ ၂၅၈ Download
  ပြည်ကြီးတံခွန်  ၅၁ ၂၁၁၆၇ ၄၁၅ Download
6   အမရပူရ  ၆၅ ၁၁၇၀၀ ၁၈၀ Download
7   ပုသိမ်ကြီး  ၂၃ ၉၂၀၅ ၄၀၀ Download
ပြင်ဦးလွင်  ပြင်ဦးလွင်  ၄၆ ၁၇၅၂၃ ၃၈၁ Download
  မတ္တရာ   ၁၄၉ ၅၄၅၃၂ ၃၆၆ Download
10    စဥ့်ကူး  ၇၃  ၂၁၄၃၃ ၂၉၄ Download
11    သပိတ်ကျင်း  ၃၃  ၁၅၂၇၄ ၄၆၃ Download
12    မိုးကုတ်  ၂၀ ၆၆၈၀ ၃၃၄ Download
13  ကျောက်ဆည်  ကျောက်ဆည်  ၈၈  ၃၆၀၃၅  ၄၀၉  Download
14    မြစ်သား  ၅၇  ၁၀၉၅၆ ၁၉၂ Download
15    စဉ့်ကိုင်  ၂၆ ၆၄၃၈ ၂၄၈ Download
16    တံတားဦး  ၄၄ ၈၇၀၃ ၁၉၈ Download
17  မိတ္ထီလာ  မိတ္ထီလာ  ၁၀၁  ၅၆၉၆၃ ၅၆၄ Download
18    မလှိုင်  - - - -
19    ဝမ်းတွင်း  ၄၄  ၉၈၉၇ ၂၂၅ Download
20    သာစည်  ၄၆  ၁၅၈၁၉ ၃၄၄ Download
21  မြင်းခြံ  မြင်းခြံ  ၂၀ ၅၇၂၃ ၂၈၆ Download
22    တောင်သာ  ၁၈  ၇၅၆၈ ၄၂၀ Download
23    နွားထိုးကြီး ၂၁ ၅၇၁၅ ၂၁၂ Download
24    ငါန်းဇွန်  ၉  ၃၇၄၇ ၄၁၆ Download
25  ညောင်ဦး  ညောင်ဦး  ၃၄  ၈၉၇၅ ၂၆၄ Download
26    ကျောက်ပန်းတောင်း  ၇၀  ၂၃၈၁၈ ၃၄၀ Download
27  ရမည်းသင်း  ရမည်းသင်း  ၅၈ ၂၁၄၇၇ ၃၇၀ Download
28    ပျော်ဘွယ်  ၇၅  ၃၉၂၉၀ ၅၂၄ Download
29 ဒက္ခိဏ  ဇမ္ဗူသီရိ ၄၉ ၅၆၆၂ ၁၁၆ Download
30    ပုဗ္ဗသီရိ  ၄၀ ၁၄၅၅၄ ၃၆၄  Download
31    ဥတ္တရသီရိ  ၁၅ ၄၃၆၆ ၂၉၁ Download
32    ဒက္ခိဏသီရိ  ၁၇ ၂၈၅၆ ၁၆၈ Download
33    ပျဉ်းမနား  ၄၀ ၁၁၅၀၀ ၂၈၈ Download
34    လယ်ဝေး  ၆၅ ၁၄၇၅၁ ၂၂၇ Download
35    တပ်ကုန်း  ၆၄ ၁၇၉၁၉ ၂၈၀ Download