သတင်းများ

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး(တရားရေးဝန်ထမ်း-၄) နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး(တရားရေးဝန်ထမ်း-၄) နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းအား ဖော်ပြပါအတိုင်းကြေညာပါသည်- ...

Archive

2022
 • October ( 1 )
 • September ( 2 )
 • August ( 2 )
 • July ( 1 )
 • April ( 3 )
 • March ( 3 )
 • February ( 2 )
2021
 • October ( 1 )
 • September ( 1 )
 • August ( 1 )
 • July ( 5 )
 • June ( 2 )

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ