သတင်းများ

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး(တရားရေးဝန်ထမ်း-၄) နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး(တရားရေးဝန်ထမ်း-၄) နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းအား ဖော်ပြပါအတိုင်းကြေညာပါသည်- ...

“တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစမ်းသပ်အစီအစဥ်” တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း မိတ်ဆက် အခမ်းအနားကျင်းပ

“တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစမ်းသပ်အစီအစဥ်” တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း မိတ်ဆက် အခမ်းအနားကျင်းပ ...