တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်ခင်သင်းဝေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်ခင်သင်းဝေ၏ ကိုယ်ရေးအကျဥ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်လှမြင့်

တရားသူကြီး ဒေါ်လှမြင့်၏ ကိုယ်ရေးအကျဥ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးခင်မောင်ထွန်း

တရားသူကြီး ဦးခင်မောင်ထွန်း၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးမြင့်ဆန်း

တရားသူကြီး ဦးမြင့်ဆန်း၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်း

တရားသူကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်း၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီးဒေါ်ခင်သစ်ဆွေ

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်သစ်ဆွေသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။

Read More