ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ


နှစ်သစ်ကူးအကြို ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

(၁၈)ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ