ဒေသန္တရဥပဒေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
16 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ 2014-01-07
17 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်‌ ဈေးများ၊ ကိုယ်ပိုင်ဈေးများ ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်ပွဲဈေးများနှင့် လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များ နည်းဥပဒေ 2014-01-07
18 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ စီမံခန့်ခွဲ‌ရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ 2014-01-07
19 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်များသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ 2014-01-07
20 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ကူးတို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ 2014-01-07