တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဦးမြင့်ဆန်း

တရားသူကြီး ဦးမြင့်ဆန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဦးမြင့်ဆန်းသည် ယခင်က ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်နှင့် ညီမျှသောတိုင်းဒေသကြီး တရားရေးဦးစီးမှူးအဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဦးမြင့်ဆန်းကို ၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၄င်းသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဦးမြင့်ဆန်းသည် ၁၉၈၅ခုနှစ်တွင် တရားရေးအရာရှိအဆင့် (၄)အဖြစ် တရားရေးဌာနတွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်နှင့် ညီမျှသော တိုင်းဒေသကြီး တရားရေးဦးစီးမှူးအဆင့်အထိ စုစုပေါင်းလုပ်သက် (၃၅)နှစ်ကျော် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးမြင့်ဆန်းသည် အိမ်ထောင်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။