တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်း

တရားသူကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်းသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်မှ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ၊  ညွှန်ကြားရေးမှူး (တရားမတရားစီရင်ရေး) တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်း ကို ၂၉-၁၀-၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ၁၉၈၄ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် မှ ဥပဒေဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်းသည် ၃-၆-၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် တရားရေးအရာရှိအဆင့်(၄)အဖြစ် တရားရေးဌာနတွင်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(တရားစီရင်ရေး)အဆင့်အထိ စုစုပေါင်း လုပ်သက်(၃၅)နှစ်ကျော် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါသည်။ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်းသည် အိမ်ထောင်မရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။