တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးဒေါ်ခင်သစ်ဆွေ

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်သစ်ဆွေသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဒေါ်ခင်သစ်ဆွေသည် ယခင်က ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် လက်ထောက် အတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်သစ်ဆွေကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ မဟာဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ခုနှစ်တွင် တရားရေးဌာန၌ တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄)အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တရားသူကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ လက်ထောက်အတွင်းဝန်အဆင့်အထိလည်းကောင်း စုစုပေါင်းလုပ်သက် (၃၅)နှစ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်သစ်ဆွေသည် အိမ်ထောင်မရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။