သတင်းများ

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်-၄) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်-၄) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း