သတင်းများ

ကြေညာချက်
Post Image

      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ကြားနာစစ်ဆေးလျက်ရှိသော တရားမဆိုင်ရာအမှုများနှင့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများကို (၁၄-၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှစတင်၍ ၆၈လမ်း၊ ၁၀၄ လမ်းနှင့် ၁၀၅ လမ်းကြား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ရုံးသစ်အဆောက်အဦတွင် ကြားနာစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။