သတင်းများ

တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သည့်ခရိုင်တရားရုံးများတွင် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်နာယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၅၅၂ / ၂၀၂၂ အရ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သည့်ခရိုင်တရားရုံးများဖြစ်သော တံတားခရိုင်တရားရုံးနှင့် သပိတ် ကျင်းခရိုင်တရားရုံးတို့တွင် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်နာယူခြင်းအား  (၁-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။