တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄တို့အရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကို တရားသူကြီးချုပ်(၁)ဦး၊ တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး (၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၇)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။