တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံး

  (က/၁၆၄)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၂)၊သုမင်္ဂလာရပ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

 • သပိတ်ကျင်းခရိုင်တရားရုံး

  ကမ္ဘာအေးကွက်သစ်စုပေါင်းရုံး၊ သပိတ်ကျင်းမြို့

 • ကျောက်ဆည်ခရိုင်တရားရုံး

  မြေကွက်အမှတ်(၆၂)၊ ကျောက်ဆည်-တံတားဦး ကားလမ်း၊ ဆူးကုန်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့။

 • တံတားဦးခရိုင်တရားရုံး

  တံတားဦးမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ဘူတာလမ်း၊ ကင်းတားခန်းမ။