တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တရားရုံး

  အကွက်-ဝ-၁၂/၂၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီလမ်းကြီးလမ်း၊ ၆၁x၆၂ လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

 • အမရပူရမြို့နယ်တရားရုံး

  စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ အမရပူရမြို့။

 • ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံး

  အောင်မင်္ဂလာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ရေထွက် ပုသိမ်ကြီးလမ်းနှင့် ပုသိမ်ကြီးကျီကုန်း လမ်းဒေါင့်၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ပုသိမ်ကြီးမြို့။

 • ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၄၆/ခ)၊ မြေယာ(၈၂/D)၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၆)၊ ခရိုင်ထွေအုပ်ဝင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။