တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တရားရုံး

  မြေကွက်အမှတ်(၆၂)၊ ကျောက်ဆည်-တံတားဦး ကားလမ်း၊ ဆူးကုန်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့။

 • မြစ်သားမြို့နယ်တရားရုံး

  ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မအနောက်ရပ်ကွက်၊ မြစ်သားမြို့။

 • စဥ့်ကိုင်မြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၁)၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ မြို့သစ်လမ်း၊စဉ့်ကိုင်မြို့။

 • တံတားဦးမြို့နယ်တရားရုံး

  တံတားဦးမြို့နယ်၊ ပန်းယကျေးရွာ။