တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • မတ္တရာမြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၂)၊ ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ မတ္တရာမြို့။

 • စဥ့်ကူးမြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ စဉ့်ကူးမြို့။

 • သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  ကမ္ဘာအေးမြို့ကွက်သစ်၊ စုပေါင်းရုံးအဆောင်(၅)၊ သပိတ်ကျင်းမြို့။

 • မိုးကုတ်မြို့နယ်တရားရုံး

  မြို့မအုပ်စု၊ ဘိုကုန်းရပ်၊ မိုးကုတ်မြို့။